Blended Learning

SURF hanteert de onderstaande definitie (via begrippenkader SURF)

blended learning is een mengvorm van face-to-face en ICT-gebaseerde onderwijsactiviteiten, leermaterialen en tools. Beide soorten leeractiviteiten maken een substantieel onderdeel uit van het onderwijs; idealiter versterken ze elkaar. Het doel is onderwijs te ontwikkelen dat gebruik maakt van ICT om effectief, efficiënt en flexibel leren mogelijk te maken, met een stijging van het leerrendement en de student/docenttevredenheid tot gevolg.

Op het ICTO-blog is meer achtergrondinformatie en ervaringen rondom dit thema te vinden.

Vele opleidingen bij Zuyd zijn bezig met (voorbereidingen van) het herontwerpen van hun curriculum. Door het ‘blended‘ maken van hun onderwijs beoogt men het onderwijs te actualiseren en te vernieuwen. Integratie van ict in het onderwijs speelt hierbij een centrale rol.

“Voor kennisverwerving is een blended opzet net zo effectief als een klassikale opzet. Een blended opzet biedt daarnaast meer flexibiliteit in tijd en plaats, betere mogelijkheden voor aansluiting aan het kennisniveau van de cursisten en maakt een groter bereik mogelijk. In postinitieel onderwijs kan hiermee tevens een aanzienlijke kostenreductie worden gerealiseerd. Voor de online component kan een variëteit aan effectieve didactische methoden worden gebruikt, zoals informatie met oefeningen en feedback, demonstratie video’s, interactieve casuïstiek. Bij het ontwerpen van blended leren is de studiebelasting van cursisten een belangrijke overweging. Daarnaast is een goede borging van de voorbereiding door cursisten een kritische succesfactor.” p.289

Dankbaar, M. E. W., & Saase, J. . (2015). Serious games and blended learning. Effects on Performance and Motivation in Medical Education =: Serious games en blended leren/Effecten op Prestaties en Motivatie in het Medisch Onderwijs. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.