Weblectures en kennisclips

Een weblecture is een integraal opgenomen hoorcollege. Weblectures worden meestal in een collegezaal opgenomen in aanwezigheid van studenten. Het kan natuurlijk ook op andere locaties zoals in het ‘veld’ of in een studio en met of zonder publiek. Bij Zuyd zijn er een aantal collegezalen ingericht met apparatuur om weblectures op te nemen. Via dit […]

Video maken

Het maken van een video is inmiddels heel populair om informatie of nieuws te delen. Bijna iedereen heeft een smartphone of tablet om zelf een video op te nemen. Op elk moment en bijna op elke plek kun je een video maken en bekijken. Studenten maken ook steeds vaker video’s in opdracht van hun docent. Dat […]

Video zoeken

Het maken van een video is tijdrovend dat vraagt om specifieke vaardigheden. Er zijn veel goede redenen om zelf een video te maken maar er is ook een schat aan goede onderwijsvideo’s beschikbaar. Beeldmateriaal van anderen inzetten in een onderwijssetting is onder bepaalde voorwaarde toegestaan. Een docent mag tijdens een les een video vertonen in […]