ICT-docentprofessionalisering

De hbo-professional van morgen zal over een nieuwe set van competenties moeten beschikken. Hij/zij moet o.a. beschikken over sociale intelligentie (snel kunnen inspringen op de eisen van de omgeving en deze omgeving kunnen inschakelen); moet vernieuwend en adaptief kunnen denken (creativiteit); moet kunnen werken in verschillende culturele settings en interprofessioneel kunnen werken. Op verschillende plaatsen wordt in dit verband de term 21st century skills gebruikt. ICT-gerelateerde competenties zijn bij deze 21st century skills heel belangrijk. Denk aan digitale geletterdheid, het om kunnen gaan met grote hoeveelheden data en virtueel kunnen samenwerken. Volgens Voogt & Roblin in de Discussienota 21st Century Skills kunnen de ICT-gerelateerde competenties van de 21st century skills worden samengevat  in drie domeinen:

●       Informatievaardigheid: de capaciteit om informatie op een efficiënte en effectieve manier te vinden, informatie kritisch en deskundig te evalueren, en om informatie nauwkeurig en creatief te gebruiken;

●      ICT geletterdheid: het gebruik van digitale technologie, communicatie instrumenten en/of netwerken om toegang te krijgen tot informatie en informatie te beheren, te integreren, te evalueren, en te creëren teneinde te kunnen functioneren in een kennismaatschappij;

●      Technologische geletterdheid: het vermogen om technologie te gebruiken, te begrijpen en te evalueren, alsmede om technologische principes en strategieën te begrijpen, die nodig zijn om oplossingen in de beroepspraktijk te ontwikkelen en doelen te realiseren.

Op Zuydnet is een Toolkit HR (inloggen met Zuydaccount) beschikbaar waarin een op maat gemaakt traject kan worden uitgezet om ‘slimmer te leren werken met ict-tools’. Zie ook de items met #slim.

Daarnaast is het voor een docent belangrijk om te weken hoe ict in te zetten in het onderwijs.

Digitale didactiek

Digitale didactiek betreft de kennis en kunde om ict toe te passen in een vakdidactische context. Het gaat over het kunnen beantwoorden vragen als:

 • Wat is de meerwaarde van leertechnologie? Hoe zit de digitale leeromgeving eruit?
 • Welke soorten werkvormen zijn er?
 • Wat is er anders dan in de traditionele les? Waarin is bijscholing nodig?

Deze vragen komen ook aan bod tijdens de BDB, Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid, beter bekend als de Docentencursus van Zuyd.

Meer informatie
Inspiratiesessies I-team

Het TPACK-model is bij het ontwerpen van onderwijs een hulpmiddel om bij de les te blijven. Het gaat om goed kunnen navigeren tussen de verschillende overlapgebieden zodat de docent weet wat op welk moment waar en waarom ingezet wordt: niet alles met 1 tool, niet je verliezen in techniek, maar een zorgvuldige afstemming maken. Om concreet met TPACK aan de slag te gaan is er een TPACK-spel ontwikkeld door de I-adviseurs. Dit spel kan gebruikt worden bij workshops of teamvergaderingen over de integratie van ICT in het onderwijs. Neem hiervoor contact op met het I-team via iteam@zuyd.nl.

One thought on “ICT-docentprofessionalisering

 1. 95Jennifer

  augustus 13, 2017 at 7:23pm

  Hello blogger, i must say you have hi quality articles here.

  Your page can go viral. You need initial traffic boost
  only. How to get it? Search for; Mertiso’s tips go viral

Geef een reactie

Your email will not be published. Name and Email fields are required.