Mediasite, de video-portal van Zuyd

Video@Zuyd is de service die het mogelijk maakt om video te produceren en te distribueren. Het biedt ondersteuning bij het maken van de volgende productievormen:

  • Weblecture/kennisclip
  • Scripted kennisclip
  • Videoconferencing en virtual classroom
  • Video’s uploaden

Meer over de didactische toepassingen en het maken van weblectures en kennisclips is te vinden op de items: Weblectures en kennisclips respectievelijk Maken van weblectures en kennisclips.

Alle opgenomen weblectures zijn te bekijken via Mediasite, de ‘video-portal’ van Zuyd. Deze video-portal heeft een openbare en gesloten videocatalogus.

  • Open: video is beschikbaar voor iedereen met en zonder een Zuyd-account.
  • Closed: video is beschikbaar voor alle personen met een Zuyd-account.

De regel is om je video ‘open’ te publiceren, tenzij er dringende redenen zijn om dit niet te doen, zoals privacy, vertrouwelijkheid of het gebruik van niet-rechtenvrije materialen. De video’s worden dan in de ‘closed’ folders van de faculteiten geplaatst.

Uitleg over deze portal vind je in drie tutorials:

  1. Tutorial over de videoportal algemeen;
  2. Tutorial over de videoplayer;
  3. Tutorial over hoe je een video uit de portal kunt embedden in Blackboard.

Zie ook het item ‘video en auteursrechten‘.

Geef een reactie

Your email will not be published. Name and Email fields are required.