Onderwijstools

Alfabetisch overzicht

Endnote       referentieprogramma beschikbaar via het basisimage van Zuyd

Evernote       online notities organiseren

Kahoot!        online quiz, discussie of vragenlijst; game-based

Mendeley     gratis online referentieprogramma

Mentimeter  organiseren van interactieve sessies

OneNote       online notities organiseren, onderdeel van Office 365

Padlet            virtuele muur om tekst, afbeeldingen, video enzo op te ‘plakken’

Tagul              gratis online tool om een woordwolk te maken

Wordle           gratis online tool om een woordwolk te maken