Video zoeken

Het maken van een video is tijdrovend en vraagt om specifieke vaardigheden. Gelukkig zijn er ook veel goede onderwijsvideo’s beschikbaar. Beeldmateriaal van anderen inzetten in een onderwijssetting is onder bepaalde voorwaarde toegestaan. Tijdens een college, training of bijeenkomst is het toegestaan een video vertonen. Wil je deze plaatsen in de digitale leeromgeving, kan niet zonder toestemming […]