Weblectures en kennisclips

Een weblecture is een integraal opgenomen hoorcollege.Weblectures worden meestal in een collegezaal opgenomen in aanwezigheid van studenten. Ook mogelijk is om een opname te maken op andere locaties zoals in het ‘veld’ of in een studio met of zonder publiek. Bij Zuyd zijn een aantal collegezalen ingericht met apparatuur om weblectures op te nemen. Een opname aanvragen […]

Video inzetten

Video in het onderwijs – didactische toepassingen Op welke wijze kun je video inzetten in het onderwijs? Met video is het mogelijk: Voorkennis te activeren. Informatie te presenteren. Reflecteren en feedback geven. Oefenen en creëren. Communiceren en beoordelen. Tijdens verschillende fasen van het leerproces is video in te zetten: de voorbereiding, uitvoering en evaluatiefase. Wat betekent […]