Shakespeak

Shakespeak is een add-in voor Powerpoint en maakt een presentatie interactief. Het is mogelijk vragen te stellen, een quiz te maken of te stemmen (voting). Interactie kan via SMS, Twitter en Internet. Alle antwoorden (anoniem of niet) kunnen altijd achteraf worden opgevraagd (in overzichten op het scherm en in een Excel-bestand). Los van de slides kunnen ook […]

Stemmen in de klas

Inleiding Wie vroeger naar het theater ging, nam tot zich wat de makers gaven. Er was weinig tot geen interactie: de voorstelling was tevoren ontwikkeld en werd uitgevoerd zoals die was. In latere jaren veranderde dat: acteurs gingen zich meer richten tot het publiek en de voorstelling werd – gedeeltelijk – ter plekke ingevuld. Stand-up […]

Nieuwe features Shakespeak

Binnenkort komt de nieuwste versie van Shakespeak uit en deze wordt door Facilitait Bedrijf ICT omgezet en beschikbaar gesteld. Hierdoor wordt het starten en stoppen van een sessie nog eenvoudiger. Tevens is het mogelijk een student de regie te geven over de vragen door middel van een URL-link. Op de nieuwe website dashboard.shakespeak.com kan je accountgegevens en sessiegegevens […]