TPACK the game


Het TPACK (Technological, Pedagogical And Content Knowledge) model is ontwikkeld in 2005 door 2 Amerikaanse onderwijskundige, Koehler en Mishra. Het TPACK-model beschrijft de kennis die een docent nodig heeft om ICT te integreren in zijn of haar onderwijs. Om ICT op een zinvolle manier in te zetten in het onderwijs, moet de docent weten hoe de vakinhoud inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt kan worden met behulp van ICT en welke didactiek het leren van bepaalde onderwerpen met behulp van ICT versterkt. Daarvoor is het niet alleen noodzakelijk dat een docent beschikt over afzonderlijke kennis van ICT, didactiek en vakinhoud, maar juist dat hij begrijpt hoe deze kennisdomeinen – vakinhoud (Content Knowledge), didactiek (Pedagogical Knowledge) en ICT (Technological Knowledge) – met elkaar samenhangen en hoe deze samenhangt met de context waarbinnen onderwijs wordt gegeven: de doelgroep van het onderwijs en de omgeving waarin deze doelgroep zich bevindt. Daarom is voor het zinvol en succesvol integreren van ICT in het onderwijs ook kennis van doelgroep, school, infrastructuur en omgeving noodzakelijk.


TPACK in 3 minuten

Door deze cursus Dingen@Zuyd kunnen docenten kennismaken met diverse web2.0-tools. Het biedt de docent handreikingen op het gebied van techniek (Technological Knowledge) en didactiek (Pedagogical knowledge) hoe hij zijn vakkennis (Content Knowledge) effectiever kan overdragen aan en delen met de student.
Docenten (en andere medewerkers van onderwijsinstellingen) die hebben leren werken met één of meer van de 21eDingen:

  • hebben de vaardigheid om deze tools succesvol in hun onderwijs in te zetten (Technological Knowledge);
  • weten hoe ICT ingezet kan worden in hun onderwijs en welke doelen ze hiermee kunnen bereiken (Pedagogical Knowledge);
  • hebben meer mogelijkheden om bij te blijven op hun vakgebied (Content Knowledge);
  • hebben meer kennis en kunde van de context waarbinnen het onderwijs plaatsvind;
  • docenten die zonder angst of twijfel durven te experimenteren met ict-tools;

De docent kan de tools inzetten om 21st century skills in het onderwijs in te bedden (bijvoorbeeld door samenwerking en reflectie te stimuleren) of om zelf zijn 21st century skills te versterken en daarmee de kennis van zijn vak te vergroten. Dit stelt hen in staat om efficiënter en beter onderwijs te geven, dat beter aansluit op de leefwereld en de behoefte van de student.

In onderstaande masterclass van OpenU en Kennisnet (60 min.) lichten Petra Fisser en Joke Voogt helder het TPACK-model toe.

Docenten zouden verschillende onderwijsstrategieën en beoordelingsprocedures onder de knie dienen te krijgen. Daarvoor moet de docent zich allereerst de 21st century skills eigen maken en die kennis vervolgens toepassen binnen zijn onderwijs. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van het TPACK-model. TPACK biedt geen competenties maar laat docenten nadenken welke vaardigheden ze nog nodig hebben om ICT echt goed te gebruiken.
Om concreet met TPACK aan de slag te gaan is er een TPACK-spel ontwikkeld. Dit spel kan gebruikt worden bij workshops of teamvergaderingen over de integratie van ICT in het onderwijs.

Het I-team heeft een Zuyd-variant gemaakt. Wil je het spel spelen? De I-adviseurs van Zuyd staan als spelleiders voor je klaar! Meer informatie over TPACK via 2beJAMmed.

Lees ook het bericht ‘TPACK, the game: laat je door Zuyd Hogeschool inspireren‘ op de website van Kennisnet.

Onderstaande powerpoint geeft een idee van de inspiratiesessie die door het I-team gegeven kan worden.

Geef een reactie

Your email will not be published. Name and Email fields are required.