Video inzetten

Video wordt al heel lang in het onderwijs gebruikt. Meestal ging het daarbij om het bekijken van videomateriaal, maar inmiddels is het maken van films ook heel populair geworden omdat bijna iedereen wel een apparaat heeft om zelf video mee op te nemen en omdat het mogelijk is om vrijwel op elk moment op elke plek een video te bekijken. Dit laatste heeft ertoe geleid dat video in het onderwijs weer een opleving kent. In de elektronische leeromgeving plaatsen docenten bestaand en zelf vervaardigd materiaal ter voorbereiding of in aanvulling op het andere lesmateriaal.

Video in het onderwijs – didactische toepassingen

Het inzetten van video past bij veel verschillende onderwijskundige functies:

  • Het activeren van voorkennis,
  • Presenteren van informatie,
  • Reflecteren en feedback geven,
  • Oefenen en creëren,
  • Communiceren en beoordelen.

Zo kun je video in verschillende fasen van het leerproces inzetten: tijdens de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatiefase. Wat betekent dit voor hoe het bewegende beeld eruit moet zien?

Het segmentatieprincipe
Indien studenten nog niet veel voorkennis hebben over het onderwerp is het effectief om de video in stukjes op te knippen. Studenten krijgen zo steeds even de gelegenheid om de informatie te verwerken voordat zij weer nieuwe informatie krijgen. Als studenten al meer weten over een onderwerp is segmentatie niet effectief.

Het ‘in je eigen tempo principe’
Als studenten zelf het presentatietempo van een video kunnen bepalen, geeft dat hun de ruimte om de nieuwe informatie goed te verwerken.

Aandacht richten met signalering
Signalering betekent: de aandacht richten naar de meest relevante aspecten van het leermateriaal.  Signalering in videobeelden kan door het gebruik van bepaalde videotechnieken (inzoomen), of door het toevoegen van visuele cues (pijltjes of gekleurde kaders) of sociale cues (intonatie, gebaren).

Gebruik van modelvoorbeelden
Mensen leren van het goede voorbeeld van anderen: observationeel leren van voorbeelden. In een ‘videomodelvoorbeeld’ doet iemand (het ‘model’, bijvoorbeeld de leraar) een taak of handeling in beeld voor, gecombineerd met een voice-over. Leerresultaten na het bestuderen van voorbeelden (afgewisseld met zelf oefenen) zijn beter dan na alleen zelf oefenen. Het werkt overigens beter als de lerenden het gezicht van ‘het model’ niet zien. De aandacht wordt dan volledig gericht op het volgen van de taak en niet op het gezicht van het model.

Via Dossier Leraar24: Video inzetten in het onderwijs

Een didactische werkvorm waarvan het effect is bewezen is de ‘Flipped Classroom’ Binnen Zuyd zijn ook best practice. Luisa Arrivillage en Alexandra Montague zetten dit principe al sinds 2014 in bij de lessen Spaans op de faculteit International Business and Communication. Hun ervaringen zijn erg positief; studenten zijn meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces, zijn meer gemotiveerd en halen betere cijfers.

Het (online) bekijken van video’s tijdens colleges kan vele voordelen bieden. Je kunt met video een nieuw onderwerp introduceren, discussies opstarten, de buitenwereld binnenhalen, studenten zelf iets laten opnemen of feedback geven via video. Weblectures.nl zet een aantal voorbeelden op een rijtje incl. diverse interessante (Engelstalige) bronnen

Meer informatie
Meet the Zuyd expert

Heb je vragen? gebruik de reactieruimte ondit blogitem. iedereen kan natuurlijk op elke vraaag reageren, maar je ontvangt zeker ook een reactie van de Zuyd Expert

Geef een reactie

Your email will not be published. Name and Email fields are required.