Video maken

Het maken van een video is inmiddels heel populair om informatie of nieuws te delen. Bijna iedereen heeft een smartphone of tablet om zelf een video op te nemen. Op elk moment en bijna op elke plek kun je een video maken en bekijken. Studenten maken ook steeds vaker video’s in opdracht van hun docent. Dat kan gaan om opnames van bijvoorbeeld presentaties, gesprekstechnieken, als proeve van bekwaamheid maar ook om korte documentaires, nieuwsitems of vlogs. Houd er in elk geval rekening mee dat studenten gewend zijn geraakt aan hele korte video’s! Maak liever een serie korte (ca 3 tot 6 minuten) video’s dan één lange.

Video maken – Didactische toepassingen

Het inzetten van video past bij veel verschillende onderwijskundige functies. Hierover is meer te lezen bij het item ‘video inzetten‘.

Het maken van een goede video is een tijdrovende bezigheid. Bovendien zijn er veel goede onderwijsvideo’s beschikbaar.

Stappenplan

Het maken van een goed plan (in de vorm van een script) helpt om het proces te stroomlijnen. Daarnaast zijn er natuurlijk talloze vormen waaruit gekozen kan worden (zoals documentaire, video-clip, commercial, vlog, korte speelfilm). Binnen het onderwijs worden weblectures en kennisclips al vaak ingezet (zie ook het item ‘weblectures en kennisclips‘).

img_3433

Allereerst is het van belang om helder te krijgen waarom voor het medium video gekozen wordt en welke plek de video krijgt in het leerontwerp. Denk ook na over een kijkopdracht en/of vervolgopdracht voor de student.

Vervolgens formuleer je een leerdoel of leeruitkomst. Een leerdoel wordt geformuleerd als een leervraag bijvoorbeeld: ‘Hoe vind je het onderwerp in een zin?’ of ‘Welke symbolen gebruiken we in de logica?’. Een leeruitkomst als: ‘Na afloop van de video kan de student A uitvoeren in situatie B’. Als de student op het einde van de film de leervraag kan beantwoorden dan is de video in principe geslaagd.

Video maken gaat in vier stappen:

 1. Script maken
 2. Opnemen
 3. Bewerken en opslaan
 4. Uploaden naar een videoplatform en distribueren
1. Script maken

Voor het maken van een video of een kennisclip, is het handig zijn om een script te schrijven. Een script maken helpt je om goed voorbereid aan een opname te beginnen. Daarnaast zijn er een aantal andere voordelen:

 • Het dwingt je om heel goed na te denken over de inhoud en de vorm.
 • Het is een format dat anderen kunnen lezen en begrijpen: nuttig bij het vragen van feedback of bij het samenwerken in een document.
 • Het geeft je een idee hoe lang het filmpje gaat worden.
 • Het vormt een leidraad voor jou (of een ondersteuner) bij het monteren van het filmpje.
 • Je kunt aan de hand van het script gaan oefenen.
 • Het helpt je de productie te plannen.

Er is een eenvoudig  dat een beetje het midden houdt tussen een scenario, draaiboek en een storyboard en bovendien heel makkelijk te maken is: het kolommenscript (Bekijk hier een korte uitleg).
– Download het scriptformat –

Kolommenscript

Een kolommenscript is een document dat bestaat uit een tabel van een aantal kolommen waarin in ieder geval het beeld en het geluid beschreven worden. Daarbij is het ook raadzaam om een kolom te maken waarin de speelduur wordt weergegeven. In een kolom opmerkingen kunnen andere relevante informatie worden weergegeven in relatie tot beeld en geluid. De vorm is verder vrij en kan verschillen per type kennisclip of video.

1. Kolom Audio
In de eerste kolom wordt per scene beschrevebn wat je kunt horen (audio). Meestal bepaalt deze kolom de inhoud van de video. Begin dan ook eerst hier mee.

 • Commentaartekst (eigen stem, gastspreker, ‘voice-over’)
 • Muziek
 • Eventueel geluidseffecten

Soms is van te voren niet precies te omschrijven wat je gaat horen: maak dan een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving. Is nog onduidelijk welke muziek je gaat gebruiken? Beschrijf dan welk muzieksoort het gaat worden (b.v. klassiek, disco, jazzy) en welke sfeer je ermee wil oproepen.

Wordt in een filmpje een interview gepland dan zijn de letterlijke antwoord op de vragen onbekend. Het is dan wel mogelijk de vragen op te nemen in deze kolom en te beschrijven (in de ‘opmerkingen-kolom’) wat met de vragen geprobeerd wordt over te brengen op de kijker.

2. Kolom beeld
Zorg daarbij dat in de kolommen visueel bij elkaar komt te staan wat men op hetzelfde moment ziet en hoort! Het beeld is het wezenlijke deel van een video. Wees creatief en zorg dat de beelden spreken.

 • Titels
 • Plaatjes
 • Animatie
 • Zaken die gefilmd gaan worden

3. Kolom opmerkingen
Hierin  kunnen praktische aantekeningen of regieaanwijzingen ingevuld worden zoals “filmen vanuit een laag perspectief” of productieaanwijzingen zoals: telefoonnummers van contactpersonen of mee te nemen apparatuur, kleding of decorstukken.

Bij een script voor PowerPoint kan hier worden aangeven waar b.v.  spreekpauzes of nadruk moet komen en op welke momenten doorgeklikt moet worden naar de volgende slide.

4. Kolom tijd
In deze kolom telt men per scene, cumulatief op hoe lang de scene duurt. Lees de gesproken tekst hardop voor en registreer de tijd met een stopwatch. Tel daar ook de tijd van de muziek, rustmomenten en overgangen bij. Op deze manier kan makkelijk ingeschat worden hoe lang de film gaat duren.

2. Opnemen

Wat heb je nodig? Een camera zoals een digitale video- of fotocamera, tablet of telefoon. Vergeet het geluid niet! Goed geluid is soms zelfs belangrijker dan goed beeld en het gebruik van een goede microfoon is dus een pre. Het goed gebruik maken van licht en een statief kunnen de kwaliteit sterk beïnvloeden. Advies kan gevraagd worden aan de medewerkers van de AV-dienst Zuyd [inloggen met Zuyd account]. Hier zijn ook camera’s en toebehoren te leen.

Een aantal tips voor het filmen:

 • De camera altijd stevig neerzetten: gebruik bij voorkeur een statief. Nooit uit de hand interviews filmen!
 • Gebruik liever niet de zoomknop, zeker niet terwijl je filmt.
 • Bijna belangrijker dan beeld is audio: heb je een microfoon op de camera zitten? film dan bij een interview zeer dichtbij. Zoek een rustige ruimte om te filmen, zonder hinderlijk omgevingsgeluid.
 • Monitor je audio als het kan: gebruik een koptelefoon. Controleer anders altijd de eerste opname of maak een testopname van een paar seconden.
 • Neem desnoods een losse audiorecorder en/of een microfoon mee.

Licht:

 • Zoek een lichte ruimte uit.
 • Pas op voor tegenlicht! Nooit tegen een raam/zon in filmen.
 • Is er daglicht, maak er dan gebruik van.
 • Probeer licht te maken met een reflectiescherm of aanwezige lichtbronnen zoals bureaulampen, schemerlampen etc.

Interviewen:

 • Interview je meer mensen wissel dan van beelduitsnede. Zet de eerste persoon links in beeld en de tweede rechts.
 • Interview liever geen twee mensen tegelijk.
 • Vraag meenemen in het antwoord: bedenk of je eigen stem of de vragen te horen zijn. Werk anders met titels of zorg dat de geïnterviewde de vraag herhaalt of in het antwoord meeneemt.
 • Laat de mensen niet IN de camera kijken maar naar de interviewer. Je kunt het beste vlak naast de lens gaan staan/zitten op ooghoogte van de geïnterviewde.
3. Bewerken en opslaan

Materiaal voor de montage:

 • Film extra materiaal om het verhaal mee te illustreren. Bijvoorbeeld de buitenkant van het gebouw, een logo op het gebouw. Luister tijdens het interview goed naar aanwijzingen die je later nog extra in beeld kunt brengen. Waar gaat het over? Is er visueel bewijs?
 • Zorg vooral voor veel close-ups ofwel detail opnames. Je kunt ook werken met screenshots/foto’s etc.
 • Controleer of alles er op staat!
 • Zorg dat je de juiste namen/gegevens van de geïnterviewden hebt zodat je (eventueel) juist kunt ondertitelen.
 • Denk aan patiëntenverklaringen of toestemmingsverklaringen van mensen in beeld.

In Windows is het mogelijk om video’s te bewerken met Windows Moviemaker Live. Op de Mac met iMovie. Daarnaast zijn er tal van andere programma’s waarmee je kunt monteren. Freeware: Machete, Avidemux, VSDV. Professionele software: Final Cut Pro, Adobe Premiere, Sony Vegas, Wondershare, Pinnacle, Avid.

Tegenwoordig wordt het videomateriaal meestal in de camera opgeslagen op een SD kaart of een interne harddisk. Vaak kan de kaart uit de camera gehaald worden en wordt het materiaal via een card-reader of slot in de pc/laptop overgezet. In andere gevallen moet de camera via een kabel (USB, Thunderbolt of Firewire) verbonden worden met een computer. Zorg altijd dat eerst het materiaal van de camera overgezet wordt naar de computer. Monteer in elk geval nooit materiaal vanaf de camera! Koppel na het overzetten de camera of de cardreader helemaal los van de computer om er zeker van te zijn dat je het juiste materiaal gaat bewerken.

Voor het monteren van je video is het kolommenscript weer als leidraad te gebruiken. Hanteer deze volgorde:

 • Begin met het monteren van de interviews. Knip eerst alles eruit wat je niet nodig hebt.
 • Zet vervolgens alles in de juiste volgorde.
 • Ga daarna illustreren met extra beeldmateriaal, titels etc.
 • Ten slotte kan je nog muziek of een voice-over stem opnemen en bijvoorbeeld een aftiteling maken.
 • Denk aan de rechten voor beeld en geluid!
4. Uploaden naar een videoplatform en distribueren b.v. via Blackboard

Videobestanden zijn vaak groot en er bestaan verschillende bestandsformaten. Vrijwel alle spelers kunnen Mp4 bestanden afspelen en de meeste videobewerkingsprogramma’s kunnen dit formaat ook exporteren. Ook kan je vanuit veel bewerkingsprogramma’s rechtstreeks exporteren naar Youtube en Vimeo.

Bekende platforms om je opgenomen video’s te publiceren zijn Vimeo en YouTube. Zuyd beschikt over een eigen videoplatform: MediaSite. Neem contact op met de bibliotheek om video’s te laten uploaden naar Mediasite.

Tips en trucs
 • In plaats van filmapparatuur, smartphones of tablets om opnames te maken is het ook mogelijk een opname te maken via een webcam (zie hiervoor het item’ Screencasting’). Met al deze toepassingen is het mogelijk kennisclips te maken.
Meer informatie
Meet the Zuyd Expert

Heb je vragen? Gebruik de reactieruimte onder dit blogitem.Iedereen kan natuurlijk op elke vraag reageren, maar je ontvangt zeker een reactie van de Zuyd Experts:

Geef een reactie

Your email will not be published. Name and Email fields are required.