Video en auteursrechten

Video@Zuyd is de service die het mogelijk maakt om video te produceren en te distribueren. Meer over de didactische toepassingen en het maken van weblectures en kennisclips is te vinden op de items: Weblectures en kennisclips respectievelijk Maken van weblectures en kennisclips.

Alle opgenomen weblectures zijn te bekijken via Mediasite, de ‘video-portal’ van Zuyd. Deze video-portal heeft een openbare en gesloten videocatalogus.

 • Open: video is beschikbaar voor iedereen met en zonder een Zuyd-account.
 • Closed: video is beschikbaar voor alle personen met een Zuyd-account.

De video’s in deze portal worden ‘in pricipe’ open gepubliceerd, tenzij er hele goede redenen zijn om de video niet ‘open’ te stellen’, bijvoorbeeld:

 1. Privacy (bijv. cliënten in beeld)
 2. Vertrouwelijkheid (o.a. studenten die vaardigheden laten zien)
 3. Niet-rechtenvrije (materialen binnen) video’s. Vaak materiaal van uitgevers/tv-programma’s dat door de bibliotheek is geüpload. Rechten zijn exclusief afgekocht door Zuyd voor het onderwijs.

Deze video’s worden dan in de respectievelijke ‘closed’ folders van de faculteiten geplaatst.
Bezwaren/opmerkingen over deze afspraken bij: els.koelewijn@zuyd.nl, projectleider Video@Zuyd of je faculteitsdirecteur.vuistregelsBij het maken van presentaties die je gebruikt in een weblecture of kennisclip dien je rekening te houden met auteursrechten. Hiervoor zijn door het Netwerk Auteursrechten Informatiepunten hbo met  SURF vuistregels opgesteld. Op de website van het Auteursrechten Informatiepunt van Zuyd Bibliotheek vind je hierover alle benodigde informatie. Je kunt hier ook terecht voor nadere toelichting, mail naar: auteursrechteninformatiepunt@zuyd.nl.

Let op!
 • Bronvermelding, ook van videofragmenten of afbeeldingen in Powerpoint of Prezi is verplicht!
  Een vermelding van de vindplaats van de foto of afbeelding en naam van de maker, kan je bijvoorbeeld toevoegen in een overzicht op de laatste slide.
 • Voor het gebruik van afbeeldingen voor onderwijsdoeleinden is een afspraak gemaakt met Pictoright. Binnen deze afspraak geldt dat je in presentaties tot 25 foto’s, afbeeldingen of andersoortig beeldmateriaal mag worden opgenomen zonder aanvullende toestemming (wel bronvermelding!), waarvan tot 5 foto’s van dezelfde maker afkomstig mogen zijn. Echter deze presentaties mogen online alleen gedeeld worden binnen de (digitale) leeromgeving van Zuyd (dus alleen beschikbaar met een Zuyd account).
  Gebruik daarom afbeeldingen met een CC-licentie (Zie meer hierover bij het item over Creative Commons).
Tip!

Foto’s zoeken en hergebruiken is een overzichtspagina op het Vakblog van Raymond Snijders. Hier vind je een overzicht van zijn blogposts over fotosites die door  een Creative Commons licentie toestemming geven voor hergebruik van foto’s.

Geef een reactie

Your email will not be published. Name and Email fields are required.